Lưu trữ danh mục: Lora

Chắc hẳn các bạn cũng có nghe qua Lora và ứng dụng của nó trong cho smart city, nông nghiệp thông minh, v.v… Vậy LoRa là gì và ứng dụng công nghệ này như thế nào cho các ứng dụng IoT trên thực tế? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất […]

Được đăng trên Lora

Xin chào, trong bài viết trước, chúng ta giới thiệu và thảo luận về việc sử dụng công nghệ LoRa trong các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu cảm biến hoặc tín hiệu điều khiển trên khoảng cách lên đến hàng km. Trong bài viết này, chúng ta sẽ demo truyền dữ liệu qua […]

Được đăng trên Lora