Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2020

Phần 11: Cập nhật firmware từ xa (OTA) với ESP8266 Các bài viết trước đã thảo luận cách lập trình ứng dụng IoT với ESP8266. Khi triển khai dự án thực tế, việc cập nhật firmware mới cho các module ESP8266 sẽ rất khó khăn nếu chúng ta dùng phương pháp nạp truyền thống thông […]

Được đăng trên ESP

Phần 10: Ứng dụng thu thập dữ liệu với ESP8266 và Webserver Hi các bạn, đã lâu rồi mới có thời gian để viết bài chia sẻ kiến thức sử dụng ESP8266 trong các ứng dụng Internet Of Thing. Trong bài viết này, chúng ta sẽ demo ứng dụng của ESP8266 trong thu thập dữ […]

Được đăng trên ESP

Phần 9: Điều khiển thiết bị qua Cloud server với ESP8266 và MQTT Tiếp tục với chủ đề sử dụng ESP8266 trong các ứng dụng Internet Of Things, trong phần này chúng ta sẽ thảo luận mô hình cloud/server rất phổ biến hiện nay để kết nối và điều khiển nhiều thiết bị IoT cùng […]

Được đăng trên ESP

Phần 8: Demo lập trình điều khiển thiết bị qua Internet Xin chào, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề sử dụng ESP8266 trong các ứng dụng Internet Of Things. Với các bài trước, chúng ta đã thảo luận khá đầy đủ các kiến thức nền tảng khi lập trình với ESP8266 như kiến trúc […]

Được đăng trên ESP

Phần 7: Lập trình ESP8266 với Arduino và MicroPython firmware Trong các bài trước, 2 mô hình lập trình ứng dụng với ESP8266 đã được thảo luận: 1 là sử dụng firmware AT commands và lập trình MCU bên ngoài để gửi lệnh AT commands để điều khiển ESP8266 kết nối và gửi dữ liệu […]

Được đăng trên ESP

Phần 6: Demo lập trình trực tiếp ESP8266 với thư viện SDK Tiếp tục phần 6 của loạt bài viết tìm hiểu cách sử dụng ESP8266 trong các ứng dụng Internet Of Things. Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về các hàm API chính để lập trình sử dụng các module […]

Được đăng trên ESP

Phần 5: Lập trình trực tiếp ESP8266 sử dụng thư viện SDK Chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài viết về ESP8266. Trong các bài viết trước, chúng ta đã thảo luận mô hình ứng dụng ESP8266 sử dụng firmware có sẵn và giao tiếp bằng AT commands. Ưu điểm của giải pháp trên […]

Được đăng trên ESP

Phần 4: Demo giao tiếp với  ESP8266 thông qua AT commands Tiếp tục tìm hiểu chủ đề sử dụng ESP8266 nào! Trong phần trước, chúng ta đã giới thiệu các firmware được cung cấp sẵn từ nhà sản xuất để ESP8266 hoạt động như 1 wifi module độc lập và công việc lập trình ứng dụng là […]

Được đăng trên ESP

Phần 3: Lập trình ứng dụng với ESP8266 dùng AT commands Chúng ta lại gặp nhau với loạt bài viết hướng dẫn sử dụng ESP8266. Trong phần 2, chúng ta đã được giới thiệu 3 mô hình lập trình ứng dụng với ESP8266: dùng firmware có sẵn được cung cấp bởi Espressif để ESP8266 làm việc […]

Được đăng trên ESP

Phần 2: Các mô hình lập trình với ESP8266 Tiếp tục  hành trình với ESP8266 nào! Qua bài đầu tiên, chúng ta đã thảo luận một cách tổng quan về kiến trúc phần cứng, các ưu điểm không thể bỏ qua như kích thước nhỏ, không yêu cầu linh kiện phức tạp cũng như giá thành […]

Được đăng trên ESP