HT Electronics chuyên cung cấp linh kiện điện tử phục vụ các ứng dụng IoT và Smart home.

Các loại linh kiện đặc trưng ở HT Electronics bao gồm:

  • Wireless Sub 1-GHz và 2.4-GHz MCU
  • Các loại RF antenna (chip antenna, whip antenna hay PCB antenna)
  • Đầy đủ giá trị của RLC và balun dùng cho RF antenna matching
  • Power amplifier cho các mạch RF để tăng khoảng cách truyền nhận
  • Các loại linh kiện SMD LEDs, SMD buttons/switches và SMDmicrophone va buzzers

Ngoài ra HT Electronics còn cung cấp các modules và kít phát triển cho các dòng wireless MCU để khách hàng có thể làm prototype và thử nghiệm nhanh ứng dụng trước khi thực hiện PCB

HT Electronics xin hân hạnh phục vụ quý khách